socioloog aan de UvA en zelfstandig onderzoeker/ adviseur

Marigo Teeuwen studeerde in 2000 als socioloog af op het onderwerp criminaliteit onder licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Sinds die tijd werkt zij met veel enthousiasme als onderzoeker op het werkterrein van jeugd(beleid) en criminaliteit. Na enkele jaren bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gewerkt te hebben is zij nu verbonden aan de UvA, onder meer als docent sociologie van het beleid en kwalitatieve methodologie.

850325In 2011 publiceerde ze haar onderzoek naar psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen bij Amsterdamse jeugd in het boek Zware Bagage. In 2012 schreef zij het boek Verraderlijk gewoon waarin zij licht verstandelijk gehandicapte jongeren en hun plaats in het strafrecht onderzocht. Hiermee won zij de Publicatieprijs 2013 van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV).

Marigo Teeuwen is sinds kort zelfstandig onderzoeker. Haar ervaring en interesse liggen op het terrein van rechts- en beleidssociologie, met speciale aandacht voor de onvoorziene (perverse) gevolgen van beleid. Ten slotte os ze adviserend lid van de Turkse Denktank/Stichting Innovatie Academie. Meer informatie over cv, publicaties, lezingen en workshop vindt u via het menu op deze site.