socioloog aan de UvA en zelfstandig onderzoeker/ adviseur

Marigo Teeuwen is als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam verbonden, daarnaast is zij zelfstandig onderzoeker/adviseur. Zij is inzetbaar voor ondermeer: het coördineren van onderzoeksprojecten, het afnemen van kwalitatieve diepte-interviews, (sociologische) analyses en literatuuronderzoek. Een grote wens van haar is het onderwerp LVG-jongeren en criminaliteit op de landelijke agenda te krijgen.

Specialiteiten:

 • Licht verstandelijk gehandicapte jongeren en criminaliteit
 • Psychosociale problematiek bij jongeren met een etnische achtergrond in Amsterdam
 • Kennis van jeugdbeleid

Vaardigheden:

 • Analytisch ingesteld
 • Teamspeler
 • Echte doorzetter
 • Open attitude
 • Organisatorische vaardigheden

Werkervaring

Wetenschappelijk medewerker afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam
nov 2005 – heden

 • Januari 2009 tot april 2012: Onderzoek naar criminaliteit bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren, publicatie: Verraderlijk gewoon.
 • Project-lid Mensen maken de stad evaluatie van i=het integratieprogramma van de gemeente Rotterdam, olv professor Jan Willem Duyvendak.
 • Onderzoek naar psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen bij Amsterdamse jeugd, publicatie: Zware Bagage.
 • Docent werkgroep Sociologie van het beleid, gegevensverzameling en kwalitatieve methodologie

Wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
mrt 2003 – nov 2005

Docent, coördinator en onderzoeker Universiteit van Amsterdam
2001 – 2003

Physiotherapeut Revalidatie Centrum Amsterdam
1977 – 1995