socioloog aan de UvA en zelfstandig onderzoeker/ adviseur

Advies /  expertmeetings (een selectie):

 • Ministerie Veiligheid en Justitie, LVB-jongeren in de strafprocedure, Amsterdam (12 mei 2016)
 • Ministerie Veiligheid en Justitie, ‘mensen met een LVB in de strafprocedure’, daarnaast het ondersteunen van gemeenten, Den Haag (11 mei 2016)
 • Universiteit van Tilburg, onderzoek LVB en zwakbegaafdheid (november 2015-2016)
 • Bachelorscriptie UU, rechtenfaculteit ‘LVB in het strafrecht’ (juni 2015)
 • Ontwerpsessie invulling vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd, Utrecht (23 maart 2015)
 • Congres De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), Kleur erkennen! Cultuurverschillen in de strafrechtstoepassing: je begrijpt het pas als je het wilt zien, Rondetafelgesprek over LVB-ers, Ermelo (12 maart 2015)
 • 1st Annual Day of Action & Dialogue for International Prison Activism, Amsterdam (21 november 2014)
 • Blomberg Instituut, Sociëteit Sociale Veiligheid; Bestuur, jeugdzorg en veiligheid, Den Haag (13 november 2014)
 • Adviesbureau Hugo Greeven, Onderzoek/advies LVB voor Provincie Zuid-Holland, Amsterdam (3 maart 3014)
 • BlomBerg Instituut, Sociëteit Sociale Veiligheid (6 november 2013)
 • Regioplan, mbt screeningsinstrument schuldhulpverlening (november 2013)
 • Afstudeerscriptie Hogeschool Politieacademie, LVB-jongeren in contact met politie (september 2013)
 • Inhoudelijke medewerking Congres LVG en criminaliteit (SWP), (juli 2013)
 • Afstudeerscriptie Hogeschool Utrecht, Sociaal Juridische Dienstverlening, LVB-jongeren en toerekeningsvatbaarheid (april 2013)
 • Afstudeerscriptie Hogeschool Utrecht, Sociaal Juridische Dienstverlening, Herkennen van LVB in context van ZSM (april 2013)
 • Hoge School van Amsterdam, Roel van Geuns over LVB en armoede, (14 Maart 2013)
 • Vervolg Het heldenpad Parket generaal, maatschappelijke issues waarover het OM zich wil buigen (februari 2013)
 • Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool, Integrale Veiligheidskunde (januari 2013)
 • OM landelijk parket: in het kader van Zichtbaar, Merkbaar en Herkenbaar werken aan veiligheid (november 2012)
 • Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling (JSO) (6 november 2012)
 • Mevrouw M. van Toorenburg lid Tweede Kamer (o.a. Veiligheid en Justitie), Den Haag (26 juni 2012)
 • Compassie, Werkconferentie Zetten (22 juni 2012)
 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren (1 november 2011)
 • Politie landelijke expertwerkgroep LVB, Stichting Innovatie Academie Innocenter (2011)
 • Turkse Denktank, over de maatschappelijke positie van Turkse jongeren (juni 2011)
 • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) werkgroep Risicotaxatie, Taskforce VG (2008)
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Tussen zorgen en begrenzen, over de aanpak van delictplegers met psychi(atri)sche problemen, werkdocument 10 (2005)

Zie verder: lezingen en workshops