socioloog aan de UvA en zelfstandig onderzoeker/ adviseur

850325 Publicaties:

  • M.L.E.M. Teeuwen & A.P. Verhoeff (2009) Zware bagage: psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen bij Amsterdamse jeugd: een inventariserend

Zware bagage         onderzoek. EDG-reeks 2009/2. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (link) 

    Artikelen:

 

  • M. Teeuwen (2014). Licht verstandelijk gehandicapt: van zorg naar straf. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53 (3), 104-116.

 

  • M.L.E.M. Teeuwen (2013) Het gelijk bejegenen van ongelijken. Sociologie Magazine, 21(1), 12-13.

 

  • M.J. Trappenburg & M.L.E.M. Teeuwen (2013) Zorgprofessionals nieuwe stijl. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 1, pp. 36-39.

 

 

  • M.L.E.M. Teeuwen (2009) Verstandelijk gehandicapte jongeren in strafbank. Verraderlijk gelijkheidsideaal dupeert kwetsbare jongeren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Redactie: Screenshot from 2013-11-17 22:25:47

  • J.W. Duyvendak, G. Engbergen, I. Verhoeven & (red) M.L.E.M. Teeuwen (2007) Macht en verantwoordelijkheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • M.L.E.M. Teeuwen, M. van Bottenburg, A. Vanreusel & P. Verweel (Eds.). (2006). Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid? Sportsymposium. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Populair wetenschappelijke publicaties:

  •  Marigo Teeuwen (2014).De Handbel in Spannende Plekken; Vriendenboek voor Ineke Teijmant. Amsterdam: Stichting de Driehoek
  • M.L.E.M. Teeuwen & M. Trappenburg (2013, maart 20) Bezuinigen op ‘debielen’ is debiel. Volkskrant. (link naar PDF)

Zie verder: interviews, recencies en boekbesprekingen